Pinapple Project

Pineapple Project

Het Pineapple Project is voor en door de ouders van de Papaya leerlingen opgericht. Het project is er op gericht extra gezinsinkomen te generen dat de misgelopen inkomsten van naar schoolgaande – en daarmee niet werkende – kinderen (deels) kan compenseren.

Producten voor de verkoop

Het Pineapple Project draait om de ontwikkeling van producten om te verkopen. De producten worden voornamelijk gemaakt van gebruikte materialen. De producten gemaakt van papertwine (gerold oud papier) en bayong (strippen plastic) worden het meest verkocht. Over het algemeen maken de ouders de producten thuis, tussen de andere dagelijkse werkzaamheden door.

De meeste producten worden op de Filippijnen zelf verkocht op speciale bazaars, maar inmiddels gaat ook met enige regelmaat een zending naar het buitenland.

Voor ouders worden ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over persoonlijke hygiene, budgetteren, familyplanning, gezonde voeding (met een klein budget) of begeleiding bij het aanvragen en realiseren van microkredieten. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht een heel gezin te betrekken en hen te ondersteunen. 

Overige projecten

Apple scholars

Stichting Kalinga is in het voorjaar van 2001 begonnen met een kleinschalig studiebeursprogramma. Via dit programma steunde Stichting Kalinga een klein aantal kinderen die wel graag wilden leren, maar door de armoede binnen hun gezin toch niet naar school konden

Papaya School

In 2003 heeft Stichting Kalinga de Papaya school opgericht. De Papaya School staat voor gratis onderwijs voor getalenteerde, maar zeer arme kinderen van de Payatas vuilnisbelt en de gebieden daaromheen.