Apple Scholarships

Apple Scholars

Stichting Kalinga startte in 2001 met een kleinschalig studiebeursprogramma. Via dit programma werd een klein aantal kinderen dat na hun lagere school graag verder wilde leren, maar voor wie door de armoede binnen hun gezin dit onmogelijk was ondersteund.  In 2009, het jaar dat de eerste leerlingen van de Papaya School hun basisschoolopleiding afrondden, werd dit studiebeursprogramma uitgebreid. Nu is het Apple Project dan ook een studiebeursprogramma voor kinderen die van Papaya afkomen. Dit studiebeursprogramma stelt hen in staat verder te leren op een middelbare school en daarna ook het vervolg daarop.

Studiebeurzen

In  2009 zijn de eerste leerlingen die  in 2003 op de Papaya School startten, dankzij het Apple Project (studiebeursprogramma) doorgestroomd naar een middelbare school. Sindsdien stroomt ieder jaar een groep Papaya leerlingen door.

Om een studiebeurs te ontvangen, dient een leerling en zijn/haar gezin te voldoen aan vastgestelde voorwaarden, zoals gedrevenheid en motivatie van henzelf en hun ouders. Daarnaast wordt de economische situatie van het gezin opnieuw beoordeeld. In 2017 studeerde de eerste lichting die ooit op Papaya begon en daarna een studiebeurs ontving voor achtereenvolgens Highschool en daarna college / universiteit af. 

Lees hier het verhaal van onze (oud)scholars ClarissaShiela en Mona Lisa.

Overige projecten

Papaya School

In 2003 heeft Stichting Kalinga de Papaya school opgericht. De Papaya School staat voor gratis onderwijs voor getalenteerde, maar zeer arme kinderen van de Payatas vuilnisbelt en de gebieden daaromheen.

Pineapple Project

Projecten voor en door ouders met als doel een beter gezinsinkomen te genereren waardoor hun kinderen zich op school (in plaats van werk) kunnen focussen.