Kids Info
Wie zijn wij? » Werkwijze

Werkwijze

Stichting Kalinga biedt hulp met een structureel karakter. Dit betekent dat zij alleen projecten ontwikkelt die een lange termijn effect hebben. Deze projecten moeten de vicieuze armoedecirkel waarin de kinderen zich bevinden helpen doorbreken. De projecten die enkel werken als een "pijnstiller" en alleen op korte termijn effectief zijn, maar niet leiden tot structurele veranderingen, passen niet binnen de doelstellingen van Kalinga. Zelfredzaamheid staat daarom continue centraal.

De verschillende projecten van Stichting Kalinga zijn de Papaya school, het Apple Scholar Project en het PiƱa Livelyhood Project.

De projecten van Kalinga zijn relatief kleinschalig. Bovendien is er een hoge mate van betrokkenheid van alle medewerkers bij de projecten en de kinderen die daarvan deel uitmaken. De bestuursleden bezoeken de projecten regelmatig (op eigen kosten) om een vinger aan de pols te houden, de mening van de lokale medewerkers te horen over de voortgang en eventueel te constateren wat nog extra nodig is.