Kids Info
Wat doen wij? » Papaya school

Papaya school

In 2003 heeft Stichting Kalinga de Papaya school opgericht. De Papaya School staat voor gratis onderwijs voor getalenteerde, maar zeer arme kinderen van de Payatas vuilnisbelt en de gebieden daaromheen. Dit onderwijs biedt hun een kans om het leven op de vuilnisbelt achter zich te laten en zich succesvol te ontwikkelen.

Waarom een school bij Payatas?


De dichtstbijzijnde school voor de kinderen van Payatas kampt met een enorm tekort aan docenten, lesmaterialen en lokalen. De onderwijzer(es) heeft soms wel 120 leerlingen in een klas en meerdere kinderen delen samen één boek. Een bijkomend probleem vormen de lage salarissen en moeilijke werkomstandigheden, waardoor alleen de minst succesvolle studenten in het onderwijs gaan werken. Sommige docenten beheersen zelf vakken als taal en rekenen niet goed. Deze gebreken geven ze door aan hun leerlingen. Al deze factoren leiden tot een zeer laag opleidingsniveau dat de kinderen geen basis biedt voor een kansrijke toekomst. Daarom heeft Kalinga de Papaya School geopend.Schoolsysteem


Op de Papaya school wordt in verschillende vakken onderwijs gegeven. Zo krijgen de kinderen les in rekenen, engels, filipino, geschiedenis, huishoudkunde en gymnastiek. De lessen worden in het engels gegeven maar in de klas wordt ook filipino (tagalog) gesproken. Aanvullend op het curriculum worden vele verschillende activiteiten ondernomen zoals lessen in scouting, huishoudelijke taken, voetbal, basketbal, theater (toneel, zingen en dansen) etc.

De school heeft verschillende faciliteiten tot haar beschikking om de lessen en activiteiten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Elke klas heeft een eigen klaslokaal waar maximaal 30 kinderen les krijgen. Daarnaast heeft de school een bibliotheek, computer ruimte, schoolplein, directie en administratiekantoor en een eenvoudige keuken. Het platte dak van de school wordt gebruikt voor de sport en spel activiteiten.

Naast alle reguliere activiteiten wordt er jaarlijks een schoolreisje georganiseerd. Ook gaan de kinderen af en toe op excursie, bijvoorbeeld om te zien hoe een kantoor eruit ziet en spelenderwijs de arbeidsmarkt te leren kennen. Anderen festiviteiten zijn het jaarlijkse kerstfeest, de nationale foundation day, de diploma-uitreiking, en deelname aan sport en muziekwedstrijden tussen scholen.

De kinderen en de leraren op school hebben verschillende religieuse achtergronden. Op school worden alle religies gerespecteerd en het onderwijs wordt niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging gegeven.

Op de Papaya school geven lokale docenten les. Zij zijn aangenomen op basis van hun kwaliteiten en ervaring. Sommige docenten wonen zelf ook op of rond de vuilnisbelt en kunnen zich daardoor goed verplaatsen in de thuissituatie van de kinderen die gekenmerkt wordt door armoede. Wil je meer lezen over de docenten op school? Lees dan dit document (Papaya staff) waarin ze zichzelf introduceren.


Papaya Staff (vlnr Aileen, Jeanelyn, Angela, Josephine, Andy, Ronald, Roger, Raymond, Geenie, Ailyn (hoofd), Leizl, Luz, Sheryl)

Selectieproces
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt (maximaal 30 per klas), maar het niveau op Papaya is hoog. De leerlingen worden vooraf getoetst om er zeker van te zijn dat ze de capaciteiten hebben om met het geboden onderwijs succesvol aan hun eigen toekomst te werken. De selectie van de leerlingen vindt plaats zonder onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.

Naast de kinderen worden de ouders intensief bij de toelating betrokken. Alleen als zij volledig achter het onderwijs van hun kind staan, kan deze vorm van hulp echt vruchten afwerpen. Ze moeten accepteren dat hun kind geen inkomen voor het gezin kan genereren zolang het naar de Papaya School gaat! En omdat Papaya enkel is bedoeld voor de allerarmsten, kijken we niet alleen naar het niveau en de leergierigheid van de kinderen en de motivatie van de ouders, maar ook naar de economische situatie van het gezin.

Ouder participatie
Van ouders wordt verwacht dat ze per toerbeurt op school helpen. Ze houden bijvoorbeeld toezicht op het speelterrein en helpen met koken, tuinieren en schoonmaken. Dit bespaart kosten, maar houdt ze vooral betrokken bij de scholing van hun kind.

Gratis lunch
Door geldgebrek eten de kinderen van Payatas vaak enkel witte rijst. Dat bevat te weinig essentiële voedingsstoffen, waardoor ze sneller ziek worden, minder energie hebben en al op jonge leeftijd een zeer slecht gebit ontwikkelen. Daarom krijgen de leerlingen van Papaya tijdens schooldagen een gezonde lunch, zodat ze toch de hoognodige voedingsstoffen binnen krijgen.

Bredere functie


Buiten schooltijden is er op de school van alles gaande. De bibliotheek is open en er worden muziek- en sportlessen gegeven en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als gezonde voeding, hygiëne en het belang van borstvoeding. Ook komt de tandarts, dokter of verpleegkundige jaarlijks langs voor verschillende controles of (kleine) behandelingen. En zo zijn er nog vele andere activiteiten. Papaya-leerlingen en hun families kunnen hiervan gebruikmaken, maar zij niet alleen: veel activiteiten zijn eveneens toegankelijk voor de mensen uit de wijken rondom de school.