Kids Info
Wat doen wij? » Apple Scholars

Apple Scholars

Stichting Kalinga is in het voorjaar van 2001 begonnen met een kleinschalig studiebeursprogramma. Via dit programma steunde Stichting Kalinga een klein aantal kinderen die wel graag wilden leren, maar door de armoede binnen hun gezin toch niet naar school konden of de middelbare school opleiding waaraan ze al begonnen waren niet af konden maken.

In 2009 heeft Stichting Kalinga dit studiebeursprogramma uitgebreid zodat ook de leerlingen van de Papaya school hierop aanspraak kunnen maken. Nu is het Apple project dan ook een studiebeursprogramma dat de kinderen die van Papaya afkomen in staat stelt een studiebeurs aan te vragen, zodat ze verder kunnen studeren.In 2009 zijn de eerste leerlingen die dat jaar de Papaya School verlieten, aan het studiebeursprogramma begonnen. Vanaf dit moment stroomt ieder jaar een groep Papaya leerlingen in. Zij moeten om een studiebeurs te ontvangen voldoen aan vastgestelde voorwaarden, zoals gedrevenheid en motivatie van henzelf en hun ouders. Daarnaast wordt de economische situatie van het gezin opnieuw beoordeeld en wordt gekeken naar de leerprestaties.

In 2017 studeerde de eerste lichting die ooit op Papaya begon en daarna een studiebeurs ontving voor achtereenvolgens Highschool en daarna college / universiteit af.

Lees hier het verhaal van onze deelnemers Clarissa, Shiela en Mona Lisa.