Kids Info
Wat kun jij doen? » Kalinga in je testament

Kalinga in je testament

Je kunt ook geld nalaten aan Stichting Kalinga via je testament. Jouw nalatenschap komt geheel (of ten dele) ten goede aan Kalinga. Sinds 1 januari 2006 hoeft een goed doel (of Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI) geen successierecht of schenkingsrecht meer te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang, zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Stichting Kalinga is een ANBI.

Twee manieren om Stichting Kalinga op te nemen in je testament


Erfstelling - Het is mogelijk om Stichting Kalinga bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt Kalinga een bepaald percentage van je nalatenschap. Jij bepaalt natuurlijk zelf welk percentage je aan elk van de erfgenamen wilt nalaten.
Legaat - Als je Stichting Kalinga niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in je testament wilt opnemen, kun je Kalinga een legaat nalaten. Dat betekent dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Kalinga. Je kunt meerdere legaten opnemen in uw erfenis.

Zo werkt het


Je gaat naar een notaris om een testament op te stellen. De kosten verschillen vaak per notaris. Je kunt je testament altijd wijzigen. Je kunt Stichting Kalinga een vast bedrag (een legaat) of een percentage (een erfstelling) geven van jouw nalatenschap. Stichting Kalinga is een zogenaamde ANBI instelling, wij hoeven geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel.

Ga je Stichting Kalinga in je testament opnemen of heb je dat reeds gedaan? Wij willen je bedanken voor je ontzettend bijzondere steun aan ons werk en je op de hoogte houden van ons werk zodat je ziet hoe jouw gift gebruikt gaat worden. Wij zouden je daarom willen vragen contact met ons op te nemen via info@kalinga.nl. Uiteraard wordt de informatie die je aan ons doorgeeft strikt vertrouwelijk behandeld.