Kids Info
Wat kun jij doen? » Belastingvoordeel

Belastingvoordeel

Verdubbel je gift met hetzelfde geld. Het klinkt misschien gek, maar toch is het mogelijk. Niet iedereen weet dat de overheid een fiscaal beleid voert dat het schenken aan goede doelen aanmoedigt. Speciale regels voor instellingen die het algemeen nut beogen, zoals Stichting Kalinga, maken dat je recht hebt op aftrek van de belasting.

Alleen onder bepaalde voorwaarden mogen giften worden afgetrokken. Een van de voorwaarden is dat de ontvanger een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Stichting Kalinga is een ANBI. Doneren kan onder vermelding van ons dossiernummer 00049705.

Ook eenmalige giften zijn fiscaal aftrekbaar. Als je gift tussen de 1 en 10% van je verzamelinkomen ligt (met een minimaal bedrag van €60,-) mag je in Nederland je gift aftrekken van de belasting.

Klik hier voor meer informatie en om te berekenen wat je kunt schenken om gebruik te maken van het belastingvoordeel.

Meer informatie vind je ook op www.anbi.nl