Kids Info

Donaties

Donaties zijn voor Stichting Kalinga onmisbaar. Zonder donaties kunnen we de kinderen weinig kunnen bieden en de armoedecirkel waarin ze zich bevinden niet doorbreken. We hopen daarom dat ook jij onze projecten wilt steunen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van kosten:

voorbeeld kosten
Onderwijs per Papaya leerling per maand € 52,50,-
Salaris van een docent per maand € 350,-
Lunch per leerling per maand € 7,50
Boeken per leerling per jaar € 40,00
Schriften per klas per jaar € 145,-
Scholarship per maand € 17,50,-


Wij hebben hierbij jouw hulp nodig!

Donateur worden kan door onderstaand machtigingsformulier (onderaan deze pagina) in te vullen. Deze wordt verzonden naar Stichting Kalinga.

Giften via de bank kunnen op IBANnummer NL94ABNA0581541707 t.n.v. Stichting Kalinga te Utrecht.

Ook doneren via een tikkie is mogelijk!


ANBI


Stichting Kalinga is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Kalinga geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Stichting Kalinga aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).


Bedankt!

SEPA - Machtiging

Stichting Kalinga
Abstederdijk 28N
3582 BM Utrecht
Nederland

Incassant-ID: NL64ZZZ301641030000

Ja, ik help deze kinderen op weg naar een betere toekomst en word donateur!